Advisering

Rivus adviseert haar private clients op elk ogenblik in hun leven. Rivus beantwoordt alle vragen over de structurering, het beheer, de overdracht,
de controle en de continuïteit van het familiale vermogen en de familiale onderneming, dit zowel vanuit een burgerrechtelijke als een fiscale invalshoek. Doorheen de jaren heeft Rivus hierin een doorgedreven internationale ervaring opgebouwd.

Met de focus op wat voor onze cliënten echt belangrijk is, streven wij er steeds na de beste te zijn in het bieden van creatieve oplossingen op maat van de cliënt. Inhoudelijk onderbouwd, praktisch en recht door zee. Duurzame maar toch flexibele oplossingen met het oog op ‘Protecting your Prosperity’.

Advisering in:

(Internationale) inkomstenbelastingen, schenking- en erfbelasting, aangifte erfbelasting, overdrachts- en vermogensbelastingen, rulings, fiscale regularisaties

Huwelijk en huwelijkscontracten, samenleving en samenlevingsovereenkomsten, schenkingen, testamenten, erfenissen, echtscheidingen, beschermingsstatuten voor wilsonbekwamen, ouderlijk gezag, voogdij, bewind, adoptie, afstamming

Beleggings- en patrimoniumvennootschappen, trusts, private (familie) stichtingen, stichting administratiekantoren, maatschappen, holdingvennootschappen

Begeleiding bij opvolging en overdracht, installatie familieraad en familiecharter

Aankoop en overdracht/successie van vastgoed in binnen- en buitenland, financiering en structurering

Conflictoplossing

Rivus focust als één van de weinige Belgische vermogensplanning kantoren op het vermijden, begeleiden en oplossen van familiale conflicten.
Rivus staat in moeilijke periodes schouder aan schouder met haar cliënten en verliest daarbij het menselijke en psychologische aspect niet uit het oog.

  • Familiale geschillen inzake (internationale) nalatenschappen, ‘stiefouder’-nalatenschappen, omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik, testamenten, schenkingen
  • Echtscheiding, samenleving, ouderlijk gezag en voogdij
  • Bedrijfsopvolging
  • Fiscale geschillen
  • Vereffening-verdeling (internationale) nalatenschappen, verzegeling, boedelbeschrijving, beslag, sekwester, omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik
  • Vereffening-verdeling na echtscheiding, alimentatie, omgangsrecht, ouderlijk gezag , voogdij en bewind
  • Gerechtelijke beschermingsstatuten (wilsonbekwamen)
  • Fiscale procedures